- תגיתחסימה אנרגטית

חסימה אנרגטית

חסימה אנרגטית מתרחשת כאשר הגוף הפיזי אינו מסוגל לקבל ולהכיל תרחישים/דברים שמתקיימים סביבו .החסימה מתרחשת בקבות התנגדות וחסימה מהגופים האנרגטיים לקבל אנרגיות חדשות ונוצר חוסר איזון אנרגטי/חסימה אנרגטית בהילה ובצ'קרות. חסימה אנרגטית יוצרת עצבות, תחושת כישלון, חוסר מעש, חולי, עצבות, דכדוך, חוסר מימוש, בדידות, כאבים, פחדים ועוד

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר