- תגיתלמה יש מיקוד בחלום על זוגיות לפי בקבלה

למה יש מיקוד בחלום על זוגיות לפי בקבלה

לפי היהדות אדם ללא זוגיות הוא אדם שחי בחוסר בכל המישורים בחייו ומציאת הזוגיות היא לשם איחוד בין שני חלקי נשמה

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר