- תגיתמה עושים הנפטרים בעולם הנשמות

מה עושים הנפטרים בעולם הנשמות

לאחר המוות הנשמה יוצאת למסע בעולם הנשמות .במסעה בעולם הנשמות הנשמה לומדת על חייה שהיו ומתקנת אנרגטית סיטואציות שנשארו פתוחות .לדוגמה :הנשמה לומדת לקבל סיטואציות שהובילו אותה בחייה כאן לכעס ,ריב ,בכי ,ועוד .הלמידה בעולם הנשמות מתורגמת כעבודה כי על הנשמה להשקיע כדי לסיים שיעורים שנשארו לה פתוחים .

 

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר