- תגיתסמלים בחלום שמרמזים על הריון ולידה

סמלים בחלום שמרמזים על הריון ולידה

נחש מכיש בחלום הכשת נחש בחלום היא אחת הסימנים לחולם על הריון קרוב.
נחש בתוך הבטן של החולמת
חולמת שחלמה שיש לה נחש בבטן המסר שהיא עתידה להרות בקרוב.
שתילת עץ באדמה בחלום
נטיעת עץ באדמה בחלום משולה להריון שמשתרש.
אכילת תפוח בחלום תפוח בחלום מסמל את הפרי האסור בגן העדן ועל כניסה עתידית להריון.
הריון או לידה בחלום כאשר החולמת אינה בהריון
אם החולמת חלמה שהיא בהריון או יולדת המסר הוא על הריון בעתיד הקרוב.
ברכה מנפטר בחלום על הריון
אם החולמת קיבלה ברכה מנפטר על הריון זהו מסר על הריון עתידי והנפטר מלווה ומשגיח על ההיריון והלידה. יש כאלו שנותנים את שם הנפטר לאחר הלידה כדי לזכותו.
קבלת תינוק בחלום מנפטר
קבלת תינוק מנפטר בחלום מרמזת על הריון קרוב ורבים רואים זאת כברכה וקוראים לתינוק בשם הנפטר.
החזקת תינוק בחלום
אם החולמת מחזיקה תינוק בחלום המסר הוא על ברכה שהיא זוכה בה ועל הריון  קרוב
הנקת תינוק בחלום
מרמז על לידה צפויה ואם החולמת לא בהריון המסר הוא על הריון קרוב

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר