חלומות

פירוש חלמות לפי חז"ל ויהדות

פירוש חלומות לפי חזל והיהדות

מאז ומתמיד חז"ל עסקו בפירוש חלומות שהיווה סוד שצריך לפענחו ובמהלך השנים נבנו תאוריות שונות לסיבות שמובילות לחלימה, סימבולים בחלום ומשמעות החלום לפי ימים ועוד.

משמעות פירוש חלומות לפי חז"ל ויהדות

מי הם חז"ל

חז"ל הם ראשי תיבות של חכמינו זכרם לברכה שהיו המנהיגים הרוחניים של עם ישראל בתקופת הכנסת הגדולה ובית שני שחוקקו, שפטו, ניסחו נוסחי תפילות ועוד עניינים הקשורים להתנהלות העם. בתקופת חז"ל נוצרה התשתית לתורה שבעל פה שעברה בכל הדורות ונוצרו חוקים שלא היו כתובים בתורה אך היו מחויבים בשל התקופה עצמה. לכן יש חשיבות לפירוש חלומות לפי חז"ל והיהדות.

גישת חז"ל בחלומות

מאז ומתמיד חז"ל עסקו בפירוש חלומות שהיווה סוד שצריך לפענחו ובמהלך השנים נבנו תאוריות שונות לסיבות שמובילות לחלימה, סימבולים בחלום ומשמעות החלום לפי ימים ועוד. בתקופה הקדומה ראו בחלום אמצעי לקשר עם האלוהות / מלאכים והעל טבעי ורק נביאים/ כוהנים / זקני העם / חכמי העם היו אלו שפתרו חלומות לעם. פירוש חלומות לפי חז"ל מתייחס לתלמוד הבבלי מסכת ברכות כמקור לפירוש החלומות המסביר מגוון רב של גישות ודעות.

כוח הפירוש בחלום לפי חז"ל "החלום הולך לפי הפה"

עם המפרשים של החלומות לפי חז"ל ניתן למצוא את המפרשים רבי עקיבא , רבי יוסי בן חלפתא ובנו רבי ישמעאל ברבי יוסי.  הביטוי הנהוג של חז"ל לפירוש חלומות היה "החלום הולך לפי הפה". הביטוי מבטא את העובדה שלמרות שקיימים מספר פירושים לסימבול מסוים בחלום הפרשן של החלום הוא נותן הטון ולכן פירוש החלום ישתנה בהתאם לקו המחשבה של מפרש החלומות. לכן חז"ל חשבו

פירוש חלומות

פירוש חלומות

שעל מנת לפרש חלומות חשוב ביותר לחשוב חיובי ולמצוא את הדרך שתאיר על החלום באנרגיה טובה. אנו רואים את מגוון הדעות והגישות לסימבולי החלומות,שהתלמוד הבבלי מתייחס ל-24 פותרי חלומות שהיו בירושלים שפתרו חלומות שונים ומפרשים כל סמל בחלום (מתוך ויקיפדיה ערך פירוש חלומות). לכן פירוש חלומות לפי חז"ל מנחה את מפרש החלום להיות חיובי בגישה.

סוגי חלומות לפי חז"ל ויהדות

לפי חז"ל והיהדות החלום מביא עמו מסרים מהנשמה בעת שהותה מחוץ לגוף ומחוץ לעולמנו.
בין המסרים קיימים מסרי אמת אבל גם מסרי שקר וכדי לדעת מי מהם הוא אמת או שקר יש חלוקה לפי ימים בלוח השנה העברי.

סוגי חלומות לפי חז"ל הם:

חלום מהרהורי הלב / מחשבות / דאגות איננו דורש פירוש מאחר והוא משקף את הלך רוחו של החולם
חלום נבואי לפי חז"ל הינו חלום שהמסר מתקבל על ידי מלאך המתאר לחולם את עתידו או את עתיד אנשים שהוא מכיר, ויש להדגיש שחלום נבואי הינו חלום אמת.
חלום שמניע לפעולה לפי חז"ל חלום שמתקבל על ידי מלאך/ ישויות / נפטרים שמטרתו למסור לחולם מסר חיובי/שלילי שיניע אותו לידי פעולה

משפטים שנאמרו על ידי חז"ל בקשר לפירוש חלומות

החלום הולך לפי הפה מסכת ברכות נ"ה ב' משמעותו של הביטוי שפירוש החלום משתנה ממפרש אחד למשנהו והמטרה היא לפרש מתוך רצון להועיל לחלום כי כל מה שיוצא מפיו המפרש מתקיים במציאות.
חלום אחד חלקי שישים מהנבואה מסכת ברכות נ"ז ב' משמעותו שבכל חלום יש חלק שהוא אמת המגיעה משורש נשמתו של החולם ובאה לעזור לו.
חלום טוב חלמתי חלום טוב חלום שלום משמעותו הטבת חלום
חלמא דלא מפשר – כאגרתא דלא מקריא מיוחס לרב חסדא, מסכת ברכות נ"ה א' שאומר לפי חז"ל שחלום שלא פורש הוא כמו איגרת שלא נקראת.
אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" מתוך מסכת ברכות נ"ה ב' שמבטא פירוש לפי חז"ל שאחד מסוגי החלומות הוא חלום שבא מהרהורי הלב.
עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים, פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם, ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי מתוך מסכת ברכות נ"ה ב' שמשמעותו שפירוש החלום לפי חז"ל מתקיים לפי המפרש ,ולסימבול אחד יכולים להיות פירושים שונים שמייצגים צדדים שונים לסימבול אך כולם נכונים.
אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים (ברכות נ"ה) בכל חלום לפי חז"ל יש חלקים שאין צורך לפרשם כי הם מהרהורי ליבו של החולם

איך מטיבים חלום רע קשה לפי חז"ל (מתוך אנציקלופדיה יהודית על חלום)

צדקה מצילה ממוות נתינת צדקה ושאוהביו יענו לו חזרה "תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה,שלום עליך ועלינו ועל כל ישראל, אמן."
תפילה בתלמוד לביטול חלום רע (ברכות נה,ב) -לתפילתו של האדם יש כוח בכך שהיא יכולה לבטל את החלום הרע/קשה/מדאיג וישנו תהליך מסודר לתפילה לביטול חלום רע וסיוטים.
התהליך מתחיל  בתפילה מול קהל שמתפלל בזמן והכוהנים נושאים את כפיהם ואומרים "רבונו של עולם, אני שלך וחלומותיי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא……כן הפוך כל חלומותיי עלי לטובה ומסיים בהדי כהני, דעני צבורא אמן." (הובא בקצרה).לאחר מכן אומרים תפילה שניה: "אדיר במרום שוכן בגבורה…. " (הובא בקצרה)
לבסוף ישנו תהליך תפילה של הטבת חלום תפילה שנאמרת בפני אנשים שהחולם אוהב שבע פעמים.
תענית חלום לא נהוגה כיום אולם בעבר התענו בתענית חלום כדי להיטיב את החלום הרע שחלמו.
חז"ל דרשו "יפה תענית לחלום כאש לנעורת" (שבת י"א).
תפילות אלה התקבלו כתפילות הנאמרות על ידי הקהל כולו בזמן ברכת הכוהנים.

פירושי חלומות לפי חז"ל ויהדות

אני מוצאת דמיון רב בין הפרשנות של חז"ל לחלומות לפרשנויות שאני נותנת בחלומות לדוגמא:

חלומות על אוכל לפי חז"ל

פירוש חלום על אכילת אבטיחים לפי חז"ל שמחלות יבואו על החולם
פירוש חלום על אכילת אגוזים לפי חז"ל שהחולם יזכה לחיים טובים
פירוש חלום על אכילת אגסים לפי חז"ל שהחולם יזכה לחיים טובים
פירוש חלום על אכילת אפונה לפי חז"ל שהחולם יזכה להרוויח
אוכל בחלומות מייצג לפי הפירוש שלי לחלומות על אוכל אנרגיה שהגוף והנשמה זקוקים לה ,שפע כלכלי ורוחני, שימחה והנאה מהחיים, ביטוי עצמי, מיקוד החולם במימוש עצמי, פוטנציאל של החולם להניע את עצמו למטרה ולהצלחה . בחלום על אוכל ישנם סימבולים נוספים ויש להתייחס לשאר הסימבולים בכדי לתת פירוש מלא לחלום.

חלום על שריפה לפי חז"ל

פירוש חלום על בית שנשרף באש לפי חז"ל מפרש את החלום שמחלוקת תבוא על החולם.
בפרשנות שלי לעומת חז"ל לחלום על בית שנשרף שברוב החלומות על שריפה החלום אכן מכין את החולם לוויכוח/מריבה שעתידה להתחולל בחייו.

חלום על ערום לפי חז"ל

פירוש חלום על אדם ערום לפי חז"ל סימן לבושה או צרה.
בפרשנות שלי לחלום שבו אדם חולם שהוא ערום לעומת חז"ל שברוב החלומות על אדם ערום החולם מסמל על חשיפת יתר בפני אחרים, חוסר ביטחון, בושה ובעיה שעתידה להתגלות.

לסיכום פירוש חלומות לפי חז"ל ויהדות

כחולמת סדרתית החלום עבורי הוא המפתח והפתח לעולם הנשמות . החלימה משרתת את הנשמה בכך שהיא עוזרת לה להיות מחוברת לגוף הפיזי ובמקביל ללמוד על החיים בעולם הגשמי .פירוש החלומות שהחלום הוא אחד מתוך שישים לנבואה כך שיש חלקים בחלום שהם סתמיים ולא דרושים לפירוש ועל המפרש לדעת לאלו סימבולים יש להתייחס. חלומות לפי חז"ל והיהדות מבטאים חשיבות עצומה לחיינו ויש לתת להם דגש מתאים.
ותזכרו אם חלמתם חלום רע יש דרכים לשינוי חיובי.

ליצירת קשר על חלום שחלמתם

  כן יש לי שאלה חזרו אלי בבקשה

  אשמח לקבל חדשות ועדכונים

  דפנה ביסמוט
  מנהלת מכללת צומת רוחניות – מבית פרפרים המרחב הרוחני
  צומת ובית המפגש של  ◙ ידע ◙ אנרגיות ◙ רוחניות ◙ ניסיון ומוניטין

  אודות הכותב

  דפנה ביסמוט מתקשרת ומדריכה רוחנית

  מטפלת הוליסטית רב-תחומית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי הילינג, תקשור, שחזור גלגולים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית, מודעות עצמית, אנרגיות, קריסטלים. נוסף לכך, דפנה היא מדריכה רוחנית ומורה רוחנית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי שפיתחה ושכללה שיטות רוחניות רבות ומעניקה למטופליה כלים להעצמה אישית בשילוב ליווי אישי צמוד.
  ייסדה את המכללה ללימוד רוחניות צומת רוחניות שמהווה גולת הכותרת של עיסוקה הרוחני בפרפרים המרחב הרוחני

  השאר תגובה

  אשמח לעזור

  יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר