חלומות סדנת חלומות

פירוש חלום לפי הקבלה

חלומות לפי הקבלה | מתקשר

פירוש חלום לפי הקבלה מתרגם את העתיד לבוא באמצעות תכנים מהתת המודע שדורשים תיקון או הבנה בהתאם ליום בלוח השנה העיברי שבו נחלם החלום.


מהו פירוש חלום לפי הקבלה

הקבלה מוגדרת כתורת הסוד אוסף פירושים לתורה והגות בנושאים יהודיים שנעשו לאורך השנים. לקבלה השפעה רבה על תחומים רבים ביהדות ולכן בפירוש חלומות לפי הקבלה נעשה שימוש במידע שנאסף במהלך השנים על ידי מקובלים שפירשו את החלומות לפי פרשנויות התורה כחז"ל והרמב"ם ובספרי הזוהר בתלמוד בבלי במסכת ברכות ועוד.
פירוש חלומות לפי הקבלה עונה גם על השאלה מדוע  אנחנו חולמים
הקבלה מגדירה את החלימה צורך הנשמה להשתחרר מהמציאות לעולם הנשמות על מנת ללמוד ולהכיל את הגלגול הנוכחי. החלימה לפי הקבלה מתרגמת את העתיד לבוא ומציפה תכנים מתת המודע שדורשים תיקון או הבנה. התייחסות החולם לחלומותיו משרתת אותו בחיים ופועלת בשילוב ההדרכות המלוות אותו.

תהליך השינה לפי הקבלה

תהליך השינה הנו תהליך טבעי שלמרות שהגוף נח המוח פעיל והנשמה מתנתקת מהגוף לעולם הנשמות על מנת לקבל ידע ואנרגיות . פענוח החלום לפי הקבלה הוא סוד ויכולת לקרוא את נשמת החולם.

פירוש חלום לפי הקבלה פרמטרים לפירוש החלום

פירוש חלום לפי הקבלה ופירוש חלומות לפי היהדות מתייחס לפרמטרים הבאים:

פירוש חלום לפי הקבלה סימבולים

פירוש חלום לפי הקבלה משתמש בסימבולים שונים בחלום לפי המגיעים מתת המודע ועולמו הפנימי של החולם וגם מציאות חייו.
הקבלה רואה קשר בין סימבולים בחלום לאישיות החולם ומצב רוחו, מצב בריאותו ושאיפותיו. כך שחלום שנראה לחולם כשלילי בפועל אינו שלילי מאחר והגעתו בחלום יכולה לבוא כאות אזהרה או כקריאת מצוקה שעל החולם למצוא דרך לפעולה כדי לשנות את מה התרחיש בחלום. לפי הקבלה גורלו של החולם הוא בידיו ויש ביכולתו לשנותו באמצעות חשיבה חיובית ,תפילה, פעילות רוחנית ומודעות.

פתרון חלומות לפי הזוהר הקדוש

הזהר הקדוש הוא הספר העיקרי בתורת הקבלה ופורסם ע"י רבי משה די לאון המתבסס על כתביו של רבי שמעון בר יוחאי,(יש שטוענים שספר הזהר נכתב ע"י  מספר כותבים.(
הזוהר וחז"ל מתייחסים לפירוש חלומות כ- "החלום הולך לפי הפה". הביטוי מבטא את העובדה שלמרות שקיימים מספר פירושים לסימבול מסוים בחלום המפרש של החלום נותן את הטון ולכן פירוש החלום ישתנה בהתאם לקו המחשבה של מפרש החלומות. לכן הזוהר וחז"ל חשבו שעל מנת לפרש חלומות חשוב ביותר לחשוב חיובי ולמצוא את הדרך שתאיר על החלום באנרגיה טובה. אנו רואים את מגוון הדעות והגישות לסימבולי החלומות, שהתלמוד הבבלי מתייחס ל-24 פותרי חלומות שהיו בירושלים שפתרו חלומות שונים ומפרשים כל סמל בחלום (מתוך ויקיפדיה ערך פירוש חלומות). לכן פירוש חלומות לפי הזוהר וחז"ל מנחה את מפרש החלום להיות חיובי בגישה.

סוגי החלומות לפי הקבלה והזוהר וחז"ל

חלום מהרהורי הלב מחשבות דאגות איננו דורש פירוש מאחר והוא משקף את הלך רוחו של החולם
חלום נבואי לפי חז"ל הינו חלום שהמסר מתקבל על ידי מלאך המתאר לחולם את עתידו או את עתיד אנשים שהוא מכיר,ויש להדגיש שחלום נבואי הינו חלום אמת.
חלום שמניע לפעולה לפי חז"ל חלום שמתקבל על ידי מלאך/ ישויות / נפטרים שמטרתו למסור לחולם מסר חיובי/שלילי שיניע אותו לידי פעולה .

פירוש חלומות משפטי חשובים של חז"ל קבלה

חלום הולך לפי הפה לפי מסכת ברכות נ"ה ב' משמעות הביטוי שפירוש החלום משתנה לפי המפרש והמטרה היא לפרש מתוך רצון להועיל לחולם כי כל מה שיוצא מפיו המפרש מתקיים במציאות.

חלום אחד חלקי שישים מהנבואה לפי מסכת ברכות נ"ז ב' המשמעות שבחלום יש חלק שהוא אמת המגיע משורש נשמתו של החולם במטרה לעזור לו.

חלום טוב חלמתי חלום טוב חלום שלום משמעות של הטבת חלום.

חלמא דלא מפשר – כאגרתא דלא מקריא מיוחס לרב חסדא, מסכת ברכות נ"ה א' שאומר לפי חז"ל שחלום שלא פורש הוא כמו איגרת שלא נקראת.

אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו" מתוך מסכת ברכות נ"ה ב' שמבטא פירוש לפי חז"ל שאחד מסוגי החלומות הוא חלום שבא מהרהורי הלב.

עשרים וארבעה פותרי חלומות היו בירושלים פעם אחת חלמתי חלום והלכתי אצל כולם ומה שפתר לי זה לא פתר לי זה וכולם נתקיימו בי מתוך מסכת ברכות נ"ה ב' שמשמעותו שפירוש החלום לפי חז"ל מתקיים לפי המפרש ולסימבול אחד יכולים להיות פירושים שונים שמייצגים צדדים שונים לסימבול אך כולם נכונים.

אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים (ברכות נ"ה) בכל חלום לפי חז"ל יש חלקים שאין צורך לפרשם כי הם מהרהורי ליבו של החולם.

פירוש חלום לפי הקבלה חלום אמיתי

פירוש חלום לפי הקבלה מתייחס לימים שבהם החלום נחלם לדעת אם החלום הוא אמת או שקר. פירוש חלום לפי הקבלה מתייחס לימים ב ו-ג' ו- ט' בחודש העברי כחלומות שקר שאין להתייחס אליהם שאר הימים הינם חלומות אמת ושאין לדאוג מהם.

פירוש חלום לפי הקבלה חלום נבואי

חלום נבואי הינו חלום מיוחד שמגיע כדי ליידע את החולם על תהליכים שיקרו בעתיד. זהו מסר שעתיד להתרחש בשלב כלשהו בחי החולם . הקבלה רואה בחלום נבואי כמסר שמגיע ממלאך או ישות אור גבוהה.

פירוש חלום לפי הקבלה חלום יתגשם

פירוש חלום לפי הקבלה מגדיר קריטריונים לחלום אמיתי שיתגשם:

 • חלום שנחלם לקראת בוקר
 • חלום בשבת
 • חלום חוזר
 • חלום שנחלם על ידי אדם קרוב או אדם אהוב

פירוש חלום לפי הקבלה בקשר לתאריך ויום החלום

הרב סעדיה גאון מצא קשר בין תאריך החלום לבין פירוש החלום ולכן לפירוש חלום לפי הקבלה  מתייחסים לא רק לסמלים שמופיעים בחלום אלא גם לתאריכים וימים. אני חושבת שניתן להתייחס לפירוש חלומות לפי תאריכים אבל יש להוסיף להם נדבכים נוספים. פירוש חלום שיהיה בעל ערך לחולם הינו תהליך מורכב ויש להתייחס במהלך הפירוש לפרמטרים רבים.

פירוש חלום לפי הקבלה תאריך העברי

בפירוש חלומות לפי הקבלה קיימת התייחסות ללוח השנה העברי כגון ראש חודש, שישי, שבת. המקור לפירוש זה קשור לפי הכתוב ליעקב אבינו , חכמנו ז"ל והזוהר הקדוש שהקפידו לפרש את החלום לפי היום השעה והמקום כי ראו קשר בין המסרים לתאריך העברי שבו הוא נחלם והאם הוא חלום אמת או שקר.
לדוגמא מספר תאריכים ופירוש חלומות לפי הקבלה לתאריכים אלו

לוח שנה עברי

לוח שנה עברי

פירוש חלום לפי הקבלה יום א לחודש – כל מה שתראה לשמחה ייהפך וחכם אחר אמר לשמחה יהיה
פירוש חלום לפי הקבלה ימים ד  ו-ה לחודש כל מה שיראה יבוא אם טוב ואם רע ויבוא לאחר ימים רבים משמע יתגשם בעתיד
ניתן לקרוא הפירוש המלא של חלומות לפי תאריך עברי באתר 

פירוש חלום לפי הקבלה חלום בעיתי/שלילי

מחשבה חיובית, תפילה ונתינת צדקה יכולה להפוך חלום לחלום לטוב ולכן חשוב שתיהיה מחשבה חיובית גם אם החלום היה קשה ומעיק. זוהי כוחה של מחשבה וכוחה של מילה. אם חלמתם חלום קשה לא ניתן להסיק שהוא מביא מסר קשה לכן חפשו אדם שאוהב אתכם ושמטרתו להטיב עמכם ועם החלום.
ביהדות על מנת למנוע מהמסר הבעייתי/שלילי בחלום להתגשם נהגו לצום ולהתפלל. לעיתים המסר הוא גזירה או תיקון משמים ולכן במקרים אלו מה שאנו יכולים לעשות הוא  תפילה /מצווה שמטרתה לשנות את רוע הגזירה. אך לא כל מסר שלילי נושא בשורה שלילית .לדוגמא :מסר שלילי כגון מוות ברקע הנה חוויה לא נעימה אך לרוב המסר הוא שינוי בחיי החולם. כדי להבין את המסר יש להפריד בין האלמנטים שבחלום ורק אז נדע מה כוון המסר.
במקרה והחולם מוטרד מהחלום ניתן לעשות:

 • הטבת חלום בבית כנסת החלום מבקש משלושה אנשים שקרובים אליו לחזור אחרי מה שהוא אומר 3 פעמים: "חלום טוב חלמתי חלום טוב חלום שלום או בארמית ֶלְמָא טָבָא חֲזָאי ושלושת האנשים עונים לו בחזרה אחר דבריו כל 3 פעמים.
 • לנשק את המזוזה ולבקש שהחלום יבוטל.
 • צום ותענית צמים או פודים את התענית/צום בכסף.
 • תרומה כספית נותנים תרומה כספית שסכומה הוא חיבור או בכפולות של 18 ש"ח או לפי יכולתו של החולם

חלום לפי הקבלה חלום בעיתי שלילי "חלמתי שאני שוכב בקבר פתוח"
פירוש חלום לפי הקבלה חלום בעיתי/שלילי הקבר הפתוח בחלום מרמז על מצבו הבעייתי הריגשי של החולם. לכן הפירוש לפי הקבלה על החולם לעשות הטבת חלום ובכך לבטל את החלום.

פתרון חלומות לפי הקבלה לפי א-ב

פתרון חלומות לפי הקבלה לפי א-ב בספרו של רבי שלמה אלמולי זצ"ל ספר פתרון חלומות ג' חלקים. הפרשנות המילונית לפי סדר אלף בית מתייחסת בעת הפירוש לפאן הפסיכולוגי,למיתוסים ולאסוציאציות שהחלום מעלה בעת החלימה. ישנם מסרים שהוכנו מראש לפי לסדר האלף בית העברי לדוגמא מתוך הספר סימבולים שמתחילים לפי אותיות א-ב
לדוגמא סימבול שמתחיל באות א' – המעבר בחלום הוא טוב.
סימבול שמתחיל באות ב' – בית יבנה.
סימבול שמתחיל באות ג' – הקדוש ברוך הוא יגמול חן וחסד לחולם.
סימבול שמתחיל באות ד' – דגל של חסד על ראשו של החולם.
סימבול שמתחיל באות ה' – הכין לו הקדוש ברוך הוא(השינוי מלמעלה).
סימבול שמתחיל באות  ו' – אוי לו (המעבר לא מורשה מלמעלה)
וכך הלאה עד האות ת'.

אמצעים מומלצים לקבלת מסרים בחלום פירוש חלומות לפי הקבלה

 • לשתות חלב חם עם דבש, או בננה לפני השינה להרגיע את החולם.
 • לקרוא תפילת "שמע מעל המיטה" ומזמור כ"ג בתהילים.
 • להתפלל ולעשות שאלת חלום(מזמור כ"ג בתהילים).

ספרים לפירוש חלומות לפי הקבלה

קיימים מספר ספרים ידועים של פירוש חלומות לפי הקבלה:
משנת החלום מאת בועז שלום.
פתרון חלומות של רבי שלנה אלמול"י זצ"ל.

לסיכום פירוש חלום לפי הקבלה

פירוש חלום לפי הקבלה מתייחס גם ליום שבו נחלם החלום כדי להבין אם החלום הוא אמת או שקר ,לנסות למצוא רמזים בחיי היומיום, רצונות החולם, מחשבותיו לסימבולים שבחלום.
פירוש חלום לפי הקבלה למסר שלילי או חיובי נקבע לפי הקשר בין הסימבולים לחולם, מחשבותיו והלך רוחו כך שלא כל מסר שלילי בחלום נושא בשורה רעה או גזרה ,יש בידי החולם את האפשרות תמיד לנסות ולשנות את רוע הגזרה ולהאמין בכוחו של הבורא לעזור .

דפנה ביסמוט מטפלת מורה רוחנית מתמחה ב-טיפול בשחזור גלגולים
מנהלת מכללת צומת רוחניות – מבית פרפרים המרחב הרוחני
צומת ובית המפגש של  ◙ ידע ◙ אנרגיות ◙ רוחניות ◙ ניסיון ומוניטין
טופס הרשמה למגזין עושים טוב לנשמה
לימוד שחזור גלגולים

אודות הכותב

דפנה ביסמוט מתקשרת ומדריכה רוחנית

מטפלת הוליסטית רב-תחומית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי הילינג, תקשור, שחזור גלגולים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית, מודעות עצמית, אנרגיות, קריסטלים. נוסף לכך, דפנה היא מדריכה רוחנית ומורה רוחנית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי שפיתחה ושכללה שיטות רוחניות רבות ומעניקה למטופליה כלים להעצמה אישית בשילוב ליווי אישי צמוד.
ייסדה את המכללה ללימוד רוחניות צומת רוחניות שמהווה גולת הכותרת של עיסוקה הרוחני בפרפרים המרחב הרוחני

השאר תגובה

אשמח לעזור
לפירוש חלומות ניתן להיכנס לפורום החלומות בניהולה של דפנה ביסמוט

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר