הרצאות וסדנאות רוחניות שחזור גלגולים

גלגול נשמות מסלול הנשמה 

גלגול קודם מקור הנשמה

גלגול נשמות שחזור גלגולים המאמר מחלק את מסעה של הנשמה מרגע יציאתה ממקור הנשמה עד לחזרה אליו

גלגול נשמות שחזור גלגולים

המאמר מחלק את מסעה של הנשמה מרגע יציאתה ממקור הנשמה עד לחזרה אליו למספר שלבים, והוא המשכו של המאמר הקודם על מבוא לגלגול נשמות.

שלב ההשלמה ושחרור מהעולם הגשמי

לאחר המוות הנשמה לא מודעת למצבה החדש והיא נהנית מהאור ומהחום שמלווים אותה. בשלב זה הנשמה משויכת לתהליך הבא בעולם הנשמות בהתאם לתדר שלה. הנשמה לאחר המוות מחוברת לגוף באופן שונה. ישנן נשמות שלמדו לזהות את המצב הזה ולהמשיך הלאה כבר בשלב הראשוני.
הנשמה מתקשה בהבנת הניתוק מאנרגיית הגוף הפיזי ובחיבור הרופף לגוף הפיזי, וההשלמה במות הגוף הפיזי ובהמשכיות ליקום אחר.
שלב למידת חווית המוות מתרחשת בשני תהליכים שונים בנשמה ובגוף הפיזי במהלך השנה הראשונה לאחר הפטירה. לכן קיום דיני אבלות במהלך השנה הראשונה מזינים את הנשמה ומקלים עליה את הפרידה. מאחר ומדובר על שתי צורות אנרגיה שונות: נשמה וגוף,שתהליכי הפרידה שלהם שונים ומתרחשים באופן שונה. חשיבות ניהול דיני האבלות לנשמה מאפשר לה להשלים עם הניתוק מעולם העשייה ולגוף הפיזי בנפרד להיפרד בכלות הגוף עצמו.

גלגול נשמה – שלב ההבנה

לאחר המוות הנשמה מבינה שהיא מנותקת מהגוף הפיזי ולומדת לראות את עצמה בצורה שונה, היא חשה את הניתוק מיקיריה , היא חשה את השחרור וההקלה. אין כאב , סבל, מלחמה על הקיים. היא במקום אחר כמעין צפה על פני מים רגועים.

דוגמה למסר שהתקבל בשלב ההבנה – הקושי של הנפטר לעכל את חווית המוות – החלום מסביר את הקושי של נשמת הנפטר לעכל את הניתוק מהעולם הגשמי והניתוק מיקיריו. בחלומות הנשמה של הנפטר מסבירה את הקושי הקיים בשלב ההבנה והשלמה במות הגוף הפיזי וכן בשלב העלייה והניתוק מאנרגיית הגוף הפיזי. שלב למידת חווית המוות עבור הנשמה מתרחש במהלך השנה הראשונה לאחר הפטירה,המאפשרת לנשמה ולגוף להיפרד ,לכלות את הגוף הפיזי ולהשלים עם המוות. לכן נדרש מהמשפחה של הנפטר להתמיד בדיני אבלות שמקלים על הלמידה של הנשמה. יש נשמות שלהן לוקח זמן רב יותר משנה והן ממשיכות באותו שלב עד למעבר לשלב הבא.

החולמת היא בתו של הנפטר – האב נפטר בגיל צעיר מדום לב פתאומי וללא עבר רפואי.

“חלמתי שאני בבית ופתאום אני רואה את אבי. ידעתי שהוא נפטר ושאלתי איך זה יכול להיות שאתה בחיים הרי ראיתי את הפנים שלך כחולות שהכניסו אותך לקבר? נגעתי באבי והרגשתי שהוא חם ואמרתי לו שנגעתי בך והיית קר במותך. לא זוכרת מה הוא ענה לי אבל הבנתי ממנו שזה נס. בהמשך החלום הוא רצה לעשות משהו פיזי בבית (הוא אהב לעבוד) אז אמרתי לו אל תעשה כלום תנוח. על מנת שכביכול אני לא אאבד אותו שוב.”

גלגול נשמות – שלב הניתוק

הנשמה רואה את יקיריה ולא יכולה לגעת או לדבר איתם.
הנשמה לאחר מות הגוף הפיזי מבינה את שהיא נמצאת ברובד אחר שמרוחק מהאנשים הקרובים לה. בשלב זה הנשמה מנסה לתקשר עם יקירה באמצעים שונים ולהסביר להם שהיא יודעת מה קורה איתה..
הנשמה מופיעה בשכיחות גבוהה ליקיריה באמצעות החלומות או כצללית או במגע על פני הגוף והיא יכולה ללמד אותם לחוש אותה כאנרגיה .
אם יקיריה ירצו הם יכולים לחוש אותה גם באמצעות חוויה רוחנית שהם יעברו איתה כגון תקשור,או על ידי כך שהיא “מזכירה” להם תמונות מתוך הזיכרון המשותף שלהם. באמצעות תמונות אילו עולות ליקיריה חוויות מהעבר, תחושת מגע אהוב ומחשבה שמשתקף “כדיבור שקט”. כל אלו מתרחשים במהלך השנה הראשונה לאחר המוות ויש נשמות שנדרש אף זמן ארוך יותר וזאת בתלות הנשמה ובבשלותה להבין את רובד הלמידה.

דוגמה למסר שמגיע בחלום בשלב הניתוק – הנפטר מתנתק מיקיריו – החלום עוסק בחוזה בין הנשמה לבורא עולם. החוזה מתקיים ברגע שהנשמה מודעת למותו של הגוף הפיזי. בשלב המודעות הנשמה משתחררת מכל האנרגיות שליוו את הגוף הפיזי. שלב זה מהווה שלב חשוב בהתפתחותה של הנשמה בעולם הנשמות. בשלב זה הנפטר יוצר קשר עם יקיריו כי חשוב לו ליידע את הקרובים לו בעולמנו על השלב שבו הוא נמצא. הנפטר בוחר מישהו קרוב אליו שמסוגל להכיל את המידע/המסר. הנפטר מתאר את ביתו בעולם הנשמות שבו הנשמה לומדת וששאיפתה היא לחזור למקור הנשמה בעולם הנשמות,שכל אחד מאיתנו מחובר הן בחייו ובן במותו.

החלום –

“חלמתי שידידי הטוב ביותר מחזיק בידו חוזה רכישת דירה חתום ובחוזה רשום שמו של ארוסי ז”ל. הידיד קיבל את החוזה מארוסי ז”ל שציין לו למסור לי את החוזה בזמן הנכון/המתאים. אני יודעת שהדירה שלי וידידי אומר שהוא ימסור לי את החוזה בזמן הנכון. ידידי הקרוב הוא אדם מאוד אמין ובחלום מורגשת נוכחותו של ארוסי ז”ל וקימת הרגשה של בטחון”

גלגול נשמות – שלב הלמידה

לאחר שהנשמה משילה את אנרגיות ההילה שמהוות את החיבור שלה לעולם הפיזי היא רובד שבו היא שוהה לצורך הלמידה. בלמידה הנשמה מפנימה את הלקחים מהחיים בעולם הפיזי ומה עליה לתקן להמשך מסעה. הלמידה מהווה חוויה בזיכרון הפנימי של הנשמה שלעיתים נחשפת בעת הטיפול רוחני.
המטופל נזכר ברסיסי חוויות שמהוות זיכרון מגלגוליה הקודמים של הנשמה. במהלך הלמידה הנשמה של הנפטר יוצרת קשר בחלום עם הקרובים לה שיעזרו לה בכדי שתסיים את העבודה שניתנה לה בעולם הנשמות.

דוגמה לחלום ובו הסבר על מעשי הקרובים לאחר המוות – בחלום נשמת הנפטר מראה לקרוב משפחה מהי משמעות סיום המסלול למעלה באמצעות מעשים שהאדם הקרוב צריך לקחת על עצמו כגון: עשיית מצוות שיוקדשו לשימוש הנפטר, סעודה על שמו של הנפטר, תרומה על שמו של הנפטר, תיקון נפטרים.
סבתא שלי שנפטרה לפני מספר חודשים הופיעה בחלום שלי. זה היה בוקר ערב חג השבועות. היא לבשה בגדים בהירים ונראתה צעירה ושמחה וחיבקה אותי. שאלתי אותה במה עזרו לה קריאת תהילים ומשניות שקראנו לעילוי נשמתה והיא הראתה לי דמויות של בני אדם. הדמויות היו כבויות ולפתע נמלאו באור חזק מאוד ונעים. המשמעות הייתה שהדמויות הכבויות הין הנשמות שזקוקות לעזרה והאור החזק לאחר העשייה הופיע לאחר ששהו עשה עשייה למען הנשמה.

גלגול נשמות – שלב ההפנמה

שלב ההפנמה מתואר בחלומות של רבים כשלב של למידה והעמקה במשמעות התיקון הקרמתי. התיקון הקרמתי הינו שיעור שעל הנשמה להשלים בחייה ומה שלא הספיקה בחייה היא תשלים בעולם הנשמות באופן שונה.
הנשמה רוכשת באמצעות הלמידה את התובנות הנדרשות לה אשר נחקקות בנשמה ועוברות לאחר מכן למקור הנשמה.
התובנות מעשירות את מקור הנשמה בידע שנועד לשדרג את האנרגיה שנמצאת בו כדי להגיע לרגע שלא יהיה צורך בגלגול נוסף בעולם הגשמי.
מקור נשמה שנסגר הופך להיות לאנרגיה אחת גלובלית ומשמש למדריך רוחני לנשמות אחרות .

גלגול נשמות – שלב החזרה לעולם הגשמי

לאחר שלב ההפנמה ישנו שלב של חזרת נשמת הנפטר למקור הנשמה. החזרה מתרחשת כאשר ההדרכות הגבוהות מאשרות שהנשמה של הנפטר מימשה את יעודה וסיימה את תיקונה ולימודיה. שלב זה מתאפיין בהטמעת המידעים והתובנות שנרכשו על ידי נשמת הנפטר במקור הנשמה ובשינוי התדר הנשמתי של מקור הנשמה .
השדרוג מאפשר לנשמה של הנפטר ליצור קשר עם עולמנו מתוך יכולת לעזור לנו, לחיים כאן באמצעות חלום או טיפול רוחני או באמצעות מימוש הבקשה של האדם בתפילה.

החלום שלהלן שמתאר את משמעות “העבודה” “הלמידה” של הנשמה. החולמת מתארת את דרכה של הנשמה למעלה כתהליך של שינוי מהותי בנשמה של הנפטר כ- 180 מעלות. החולמת מתארת את הירידה לעולמנו כתיקון ואת הפער בין עולם הנשמות לעולם שלנו. היא בוחרת את התיקון הבא שלה.

“חלמתי שהייתי בדרך למקום עבודה שעברה דרך מדרגות עשויות מפח/ברזל. כשהגעתי למדרגה העליונה היא ירדה ונכנסתי למקום העבודה והמדרגות הסתובבו חזרה  ב-180 מעלות למקום שממנו התחלתי כדי שגם אחרים יוכלו להגיע. נכנסתי והרגשתי תחושה של הטרדה מינית, כעסתי וביקשתי שיעבירו אותי מקום. נאמר לי ללכת לבניין אחר ובדרך ראיתי שביל מבוץ עם מים זורמים ובתוכו אנשים רבים שנסחפו במים. אנשים אלו קראו לי להיכנס כי זה כייף כמו מגלשה אולם סירבתי והמשכתי ללכת  עד שהגעתי לחומה. בשלב זה הייתי צריכה להחליט אם לקפוץ מעל החומה כדי להגיע למטה או לחזור למדרגות. החומה הייתה מאוד גבוהה והחלטתי לחזור למדרגות וחיכיתי שהם יגיעו ועליתי ושוב עשיתי סיבוב של 180 מעלות עם המדרגות ולפתע הכבל שמחזיק את המדרגות נקרע. הייתי צריכה לגלוש על הכבל באיטית למטה כי נשארתי תלויה באוויר וכשהגעתי לקרקע הבנתי שאני חייבת לחבר את הכבל חזרה למדרגות אחרת אף אחד לא יוכל לעבור.”

דוגמאות מחלומות – גלגול נשמות

לפני סיכום המאמר ברצוני להביא דוגמה לחלום שבו החולמת מתארת את שלבי המוות והעלייה לעולם הנשמות. החלום מתאר את חווית המוות ומשמעות שחרור הנשמה לעולם הבא וגם את החיבור לחיים הקודמים שלנו. החולמת חווה את התהליך שהנשמה עוברת לאחר המוות ואת סיבת המוות.

חלום שמתאר את המעבר של הנשמה לאחר המוות –

חלמתי שאני מעורבת בתאונת רכבת ולאחר ההתנגשות היו לידי שני אנשים בחליפות שהלכו במעבר אפור אבל מואר מאד הם רצו מהר ונעלמו. אני המשכתי ללכת והגעתי לבית שלי (הוא לא נראה כמו הבית שלי היום) היו שם הרבה אנשים שבכו את חלקם זיהיתי ניסיתי לדבר איתם אבל הם לא ענו לי ואז הבנתי מה קרה. עצמתי עיניים חשבתי שאולי אני חולמת וכשפתחתי אותם הייתי בתוך אולם ענק עם הרבה אנשים שנראו מבולבלים ולא ידעו מה קורה איתם. היה שם צפוף וחנוק. סבתא שלי (שחייה היום) ירדה במדרגות לתוך האולם הבנתי ששתינו נפטרנו באותו זמן ביום שישי בצהריים אך לא באותו מקום. חיכיתי עם עוד אנשים למיון כל אחד הלך למקום אחר אני הגעתי לכיתה ישבתי בשורה הראשונה היינו צריכים ללמוד הרבה ועבר מישהו שחתם לנו על כל דף שכתבנו. לידי ישבה מישהי שאמרה שאני תלמידה טובה ושאלה למה הגעתי רק עכשיו. בחלום הבנתי שצריך ללמוד ולעלות בשלבים . אח”כ חלמתי שאני הולכת לקנות בשר ויש איתי שתי בנות חלק מהבשר נפל על הרצפה אחת אמרה לי להרים מהרצפה והשנייה אמרה לי לגנוב את הכמות שנפלה. אני סיפרתי למוכרת מה קרה והיא הוציא לי עוד חתיכה.

החולמת מתארת את המעבר לעולם הבא:

  • מלווים את החולמת דמויות שהיא לא מכירה בתוך מעבר אפור אבל מואר.
  • החולמת מגיעה לביתה שהוא מקור הנשמה שלה שממנו
  • החולמת מגיעה לשם כדי לצאת לתהליך חדש בעולם הנשמות.
  • הנשמה מזהה קבוצת נשמות שעלו איתה ורובם מבולבלים ולא מבינים את מצבם הנוכחי.
  • בתהליך הנ”ל יש נשמות שמוכרות לנשמה מחייה והן מלוות אותה בתהליך השחרור מהגוף שבניהן היא מזהה את סבתה.
  • בתהליך הנשמה מבינה אלו שלבים עליה לעבור.
  • החולמת מזכירה בחלום כיתת הלימוד שהיא מקום אנרגטי ללימוד הנשמות. שלב שבאמצעותו הנשמה מתקדמת הלאה בעולם הנשמות. זהו שלב שכל נשמה עוברת עד שהיא מגיעה בסופו חזרה למקור הנשמה שלה .
  • בשר מסמל את האוכל הרוחני שמזין את הנשמה.
לסיכום המאמר – גלגולי הנשמות

זיכרון חווית המוות מלמד על משמעות החיים והצורך להגשים את היעוד הנשמתי של האדם.
בעקרון איננו זוכרים את חווית המוות אלא אם היא מהווה מטרה שקשורה לחיים קודמים שלא הצלחנו לממש.
היכולת של הנשמה להיפרד מהחיים, להשתחרר מהגוף ללא תובענות לגוף הפיזי, להבין שנפתחת דלת חדשה למעלה כל אלו יוצרים את התיקון.
יכולת ההתמודדות תיבנה באמצעות טיפול רוחני שבו הנשמה חוזרת לחויות העובריות ושיחזור גלגולים.
לטיפולים הרוחניים ישנם 2 מטרות מצד אחד הם מטפלים בצורך הנשמה לתקן את חווית המוות ומצד שני הם מלמדים אותה לקבל את משמעות המוות. מודעות הנשמה בשלביה השונים כפי שהוזכר לעיל משודרגת בכל גלגול. רסיס הנשמה שיורד לעולמנו מחובר למקור הנשמה ועוזר לו ללמוד את השיעורים שלא טופלו או תוקנו בנוסף לתיקון העיקרי שלתיקונו הרסיס הגיע לעולמנו .הרסיס הנשמתי ממשיך ללמוד בחייו בגוף את אותם שיעורים שלא טופלו/תוקנו.
הצלחת הנשמה לתקן את הנדרש בנוסף לשיעורים אחרים שנלמדים משדרג את הנשמה ומעלה את התדר שלה. כאשר מקור הנשמה מגיע לתדר שנקבע לו מראש הוא מצטרף למקורות נשמה שמאגד את כל מקורות הנשמה שסיימו את מהלכן כאן בעולמנו.

ליצירת קשר לקורס שחזור גלגולים או תהליך שחזור החיים 

דפנה ביסמוט

 מנהלת מכללת צומת רוחניות – מבית פרפרים המרחב הרוחני

צומת ובית המפגש של  ◙ ידע ◙ אנרגיות ◙ רוחניות ◙ ניסיון ומוניטין

אודות הכותב

דפנה ביסמוט מתקשרת ומדריכה רוחנית

מטפלת הוליסטית רב-תחומית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי הילינג, תקשור, שחזור גלגולים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית, מודעות עצמית, אנרגיות, קריסטלים. נוסף לכך, דפנה היא מדריכה רוחנית ומורה רוחנית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי שפיתחה ושכללה שיטות רוחניות רבות ומעניקה למטופליה כלים להעצמה אישית בשילוב ליווי אישי צמוד.
ייסדה את המכללה ללימוד רוחניות צומת רוחניות שמהווה גולת הכותרת של עיסוקה הרוחני בפרפרים המרחב הרוחני

השאר תגובה

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר