- תגיתחיבור לקריסטלים

חיבור לקריסטלים

חיבור לקריסטלים מתרחש באופן אינטואיטיבי .או שאבן הקריסטל בוחרת בך או שהנשמה שלך בוחרת את אבן הקריסטל לשם איזון סינכרון וריפוי מאחר ותכונותיה של אבן הקריסטל משתלבים עם הגוף נפש רוח ומשנים את האנרגיה ואף מביאים למצב של מלאות אנרגטית.

אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר