- תגיתחיבור לקריסטלים

חיבור לקריסטלים

חיבור לקריסטלים מתרחש באופן אינטואיטיבי .או שאבן הקריסטל בוחרת בך או שהנשמה שלך בוחרת את אבן הקריסטל לשם איזון סינכרון וריפוי מאחר ותכונותיה של אבן הקריסטל משתלבים עם הגוף נפש רוח ומשנים את האנרגיה ואף מביאים למצב של מלאות אנרגטית.

Call Now Button
אשמח לעזור

יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר