ישנה התייחסות ללוח השנה העברי ויש משמעות לחלום בראש חודש או חלום בשישי שבת  שנאמר עליהם שהם חלומות של אמת בשל אווירת הקודש ואנרגיית השבת.

משמעות חלומות לפי תאריך וימים בחודש העברי

פירוש חלומות לפי ימים ותאריכים לפי היהדות מתייחס לתאריך העברי שבו נחלם החלום.
ז"א שבפירוש החלום מתייחסים לא רק לסמלים בחלום אלא מתבצע גם שיוך של פירוש החלום לפי תאריכים וימים.

השאלה הנשאלת האם נכון להתייחס לפירושי החלום לפי ימים ו/או פירוש חלומות לפי תאריכים?

אני חושבת שניתן להתייחס לפירוש חלומות לפי תאריכים אבל יש להוסיף להם נדבכים נוספים.
פירוש חלום שיהיה בעל ערך לחולם הנו תהליך מורכב ויש להתייחס במהלך הפירוש לפרמטרים רבים.
הפרשנות שלי לחלומות מתייחסת לשלבי החלימה , לאירועים בחלום, לסימבולים השונים בחלום, לתחושות החולם ,לאווירה בחלום, מצבו הרגשי של החולם, התייחסות החולם לעצמו ולאנשים שחשובים לו וכל זאת תוך כדי תקשור .

פירוש חלום לפי הקבלה ופירוש חלומות לפי היהדות מתייחס לפרמטרים הבאים:
 • פירוש חלום לפי תאריך עברי שבו נחלם החלום
 • פירוש חלומות לפי היהדות מתייחס לכתובים :תנך והזוהר הקדוש
 • פירושי החלום לפי התורה מתייחס לחידודים שהתפרסמו במהלך השנים.

במאמר זה אנסה להסביר מהו פירוש חלומות לפי ימים ותאריכים בחודש העברי והאם החלום הוא חיובי/שלילי.
פירוט התאריכים שייך לספרו של רבי שלמה אלמולי זצ"ל ספר פתרון חלומות ג' חלקים.
בספרו זה הוא נתן פירוש חלומות לפי ימים ותאריכים בחודש העברי.

מדוע מתייחסים לתאריך העברי בפירוש החלומות על פי היהדות והקבלה:

ישנה התייחסות ללוח השנה העברי ויש משמעות לחלום בראש חודש או חלום בשישי שבת  שנאמר עליהם שהם חלומות של אמת בשל אווירת הקודש ואנרגיית השבת.
המקור לכך קשור לפי הכתוב ליעקב אבינו , חכמנו ז"ל והזוהר הקדוש שהקפידו לפרש את החלום לפי היום השעה והמקום ,כי ראו קשר בין המסרים לתאריך העברי שבו הוא נחלם ,ולאם הוא חלום אמת או שקר.

פירוש חלום לפי יום א לחודש-כל מה שתראה לשמחה ייהפך וחכם אחר אמר לשמחה יהיה

פירוש חלום לפי ימים ב ו-ג' לחודש -אין בהם קישוט משמע לא יתגשם

פירוש חלום לפי ימים ד  ו-ה לחודש -כל מה שיראה יבוא אם טוב ואם רע ויבוא לאחר ימים רבים משמע יתגשם בעתיד

פירוש חלום לפי יום ו לחודש –כל מה שתראה כך יהיה אם טוב ואם רע ויתקיים בזמן רב משמע שהחלום הוא אמת לאמיתה ויחזיק לאורך שנים

פירוש חלום לפי יום ז לחודש -לימים רבים יהיה ואחר כך הוסיף אין בו אסון. משמע שהגשמת החלום היא בעתיד הרחוק ולטובה

פירוש חלום לפי יום ח לחודש– כל מה שתראה כך יהיה משמע שהחלום יתרחש במציאות כפי שהחולם חלם ,חלום אמת

פירוש חלום לפי יום ט לחודש-אל תחשוש לפי שאינו לא חידוש ולא אמת משמע שהחלום לא מחדש דבר במציאות החולם

פירוש חלום לפי ימים י ו-י"א לחודש –לאחר זמן מה יהיה ואין בו אסון, ואחר אומר משמע שעל החולם לא לדאוג ויש סיכוי שהחלום יתגשם בעתיד . בימים הראשונים החולם יראה אם יש בסיס למימוש החלום בעתיד ואם אין אז הוא לא התממש

פירוש חלום לפי ימים י"ב ו-י"ג לחודש– כל מה שתראה כך יהיה .ואחר אמר יום י"ב כבוד ולשמחה יהיה ואחר אמר בקרוב יום י"ג לאחר ד' יתקיים כל שתראה. משמע שהמסר לחולם שהוא יחיה בשמחה ורק במהלך השבוע החולם ידע אם הוא יתממש.

פירוש חלום לפי יום י"ד לחודש-כל שתראה טוב ובקרוב יהיה ואחר אמר גם ט"ו כן ואחר אמר י"ד וט"ו וטובה תהיה בקרוב. משמע שמימוש החלום יהיה במהרה ובטוב.

פירוש חלום לפי יום טו' לחודש– כל שתראה לז' ימים או לג' יהיה ואחר תשמח ואחר אמר לו או לי. משמע שהחלום יתממש בשמחה ובטוב בתום 7 ימים

פירוש חלום לפי ימים י"ח ויום י"ט לחודש –כל מה שתראה לימים רבים יהיה ולא יהיה כמו שראית ואחר אמר ביום ב' יהיה חזיונך. משמע שהחלום הוא חלק מנבואה ויתקיים לתקופה ארוכה ומעט בשונה מהחלום. החלום הוא חלום אמת

פירוש חלום לפי ימים כ וכ"א לחודשיש אומרים שאם יקום שמחה יהיה ואחר אמר כ"א וכ"ב כל מה שתראה כן יהיה ואחר יעשה פשרה יום כ אל תחשוש כ"א כאשר תראה כן יהיה .משמע החלום בכ ובכ"ב לחודש הוא שיקרי ואין בו חשש ובמידה ומחשבתו של החולם היא חיובית החלום יוביל לטוב

פירוש חלום לפי יום כב  לחודש– באותו יום יהיה לששון ואם לא יקום ואם יקום לשמונה ימים יהיה ואחר אמר לא יקום. משמע שכל מה שהחולם יראה בחלום יתממש במהלך שמונה ימים מהחלום

פירוש חלום לפי יום כ"ג לחודש -כל מה שתראה לריב ולמצה ייהפך ובספר אחר כד גם כן ובאחר כ"ג טוב הוא. משמע שכל מה שהחולם יראה בחלום יהפוך לשלילי ולמריבה

פירוש חלום לפי יום כ"ד לחודש-לשמחה ייהפך וכ"ב וכ"ד כל שתראה כן יהיה אחר ח ימים לפיכך תרבה תפילה ותחנונים לפניו כי חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. משמע שכל מה שיראה בחלום יתהפך לשמחה. משמע שהחלום יתממש תוך 8 ימים ועל החולם להתפלל למיתוק החלום כדי שהוא יהפוך לשמחה

פירוש חלום לפי ימים כ"ה- כ"ו  לחודש –ובספר אחר כ"ה וכ"ו עד ח ימים יהיה ,אבל תשכים ותתפלל לפני המקום ועשה תענית וצדקה. משמע שעל החולם להתפלל ולתת צדקה להמתקת החלום ולמימושו בשמחה עד 8 ימים מהחלום

פירוש חלום לפי ימים כ"ה כ"ו כ"ז כ"ח לחודש- ובאחר כ"ה כ"ו כ"ז כ"ח שמחה בקרוב לשלום ולשמחה יהפך. משמע שהחלום יהיה לטובה ולשמחה

פירוש חלום לפי יום ל לחודש -בצרה יהיה ובספר אחר כל אשר תראה לששון יהיה ואפילו מצרה ייהפך לששון. כל חלום קשה שיהיה שהחולם יחוש בצרה אם הוא יתפלל להמתקת החלום יתממש בטוב ובשמחה .

המסר מפירוש חלומות לפי ימים ותאריכים שמחשבה חיובית, תפילה ונתינת הצדקה יכולה להפוך את החלום לטוב, על החולם לחשוב חיובי גם אם החלום היה קשה ומעיק ,להתפלל בכוונה ולהאמין שתפילתו תתקבל ותשנה את החלום לטובה .זוהי כוחה של מחשבה וכוחה של מילה וכמו שאומרים שהחלום הולך לפי הפה (לפי הדיבור).

אם חלמתם חלום קשה לא ניתן להסיק שהוא מסמל מסר קשה לכן חפשו אדם שאוהב אתכם ושמטרתו להטיב עמכם ועם החלום .אם אין לכם אדם שתוכלו להיעזר בו , תדליקו נר ותתפללו ,תקראו תהילים שימו צדקה ותאמינו בטוב כי הכל בהשגחה ומלמעלה .

אולי תרצו לקרוא חלום על נוסף חלומות לפי א ב 
מאמר מעניין נוסף שתרצו לקרוא על חלומות לפי הקלה

חלמת חלום על תאריך עברי או חלום על יום בחודש העברי  מצאת אותו במאמר?
לחצו למעבר ל- פורום חלומות באתר וכתבו את החלום שלכם על ציפורים

רוצים ליצור קשר אישי עמי

  כן יש לי שאלה חזרו אלי בבקשה

  אשמח לקבל חדשות ועדכונים

  אהבתם את המאמר בבקשה פרגנו קצת בפייסבוק עשו לייק קטן בפייסבוק תודה
  אני משקיעה ימים ולילות להנגיש לכם את המידע ולייק קטן יכול לתת לי דחיפה

  דפנה ביסמוט
  מנהלת מכללת צומת רוחניות – מבית פרפרים המרחב הרוחני
  צומת ובית המפגש של  ◙ ידע ◙ אנרגיות ◙ רוחניות ◙ ניסיון ומוניטין

  אודות הכותב

  דפנה ביסמוט מתקשרת ומדריכה רוחנית

  מטפלת הוליסטית רב-תחומית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי הילינג, תקשור, שחזור גלגולים, דמיון מודרך, חשיבה חיובית, מודעות עצמית, אנרגיות, קריסטלים. נוסף לכך, דפנה היא מדריכה רוחנית ומורה רוחנית בעלת ניסיון עשיר בתחום ההוליסטי שפיתחה ושכללה שיטות רוחניות רבות ומעניקה למטופליה כלים להעצמה אישית בשילוב ליווי אישי צמוד.
  ייסדה את המכללה ללימוד רוחניות צומת רוחניות שמהווה גולת הכותרת של עיסוקה הרוחני בפרפרים המרחב הרוחני

  תגובה אחת

  השאר תגובה

  אשמח לעזור

  יש לכם שאלה בקשה לחצו ליצירת קשר באתר